Ukázka z knihy Roberta Bryndzy Temné hlubiny

Nakladatelství Cosmopolis, součást Nakladatelského domu Grada, vydalo třetí pří­pad Eriky Fosterové, který dostal název Temné hlubiny. I v této knize Robert Bryndza nabízí strhující příběh plný nečekaných obratů, na­pětí do poslední stránky, propracovaných charakterů. Po Dívce z ledu a Nočním lovu se setkáváme s vyšetřovacím týmem Eriky Fosterové, který čtenáře tak baví.

Přečtěte si ukázku z knihy.

PODZIM 1990

Robert Bryndza Temné hlubinyByla chladná noc na konci podzimu. Tělo shodili do nepoužívaného lomu. Věděli, že se jedná o opuštěné místo, kde je voda opravdu hluboká. Ale nevěděli, že je někdo sleduje.

Dorazili pod pláštěm tmy chvíli po třetí hodině ranní. Od domů na konci vesnice projížděli přes prázdný obdélník vysypaný štěrkem, kde turisti nechávali svoje auta, do ohromného parku přístupného veřejnosti. Světla měli zhasnutá a  auto na nerovném terénu poskakovalo a drncalo. Vjeli na pěšinu, kterou po chvíli z obou stran zahalil neproniknutelný les. Tma byla hustá a vlhká, světleji bylo jen nad korunami stromů.

Jejich výprava nevypadala v žádném případě nenápadně. Zdálo se, že motor řve, a jak se auto naklánělo ze strany na stranu, pérování sténalo. Pomalu zastavili, protože se stromy rozestoupily a v zorném poli se objevil vodou zaplavený lom.

Nevěděli, že u lomu ve starém opuštěném domku, který byl téměř schovaný v hustém křoví, samotářsky žije starý muž. Když se auto objevilo a zastavilo na okraji lesa, starý muž stál venku. Díval se na oblohu a obdivoval její krásu. Opatrně přešel za křoví a pozoroval. V noci se u lomu často objevovali místní děti, feťáci i dvojice hledající vzrušení. Dařilo se mu je vystrašit a zahnat.

Měsíc se na okamžik prodral mezi mraky. Dvě postavy vystoupily z auta, zezadu vytáhly něco velkého a nesly to k veslici u vody. První postava vlezla dovnitř a pomáhala druhé s dlouhým balíkem. Ten se ohnul, dopadl na dno loďky a stařec si s hrůzou uvědomil, že

se jedná o tělo.

Nad hladinou se neslo tiché šplouchání vesel. Muž si rukou zakryl ústa. Věděl, že by se měl odvrátit, ale nemohl. Když loďka doplula doprostřed lomu, šplouchání utichlo. Mezi mraky se znovu prodral srpek měsíce a osvětlil kola, která se po hladině šířila od veslice.

Muž zadržel dech a pozoroval postavy, které se o něčem bavily. Jejich hlasy zněly jen jako tiché rytmické mumlání. Poté se rozhostilo ticho. Postavily se a veslice se nahnula na bok, takže jedna z postav téměř přepadla přes okraj. Když získaly stabilitu, zvedly balík. Zacinkaly řetězy, ozvalo se šplouchnutí. Hodily ho do vody. Měsíc se vynořil zpoza mraku a jasným světlem ozářil loďku. Místo, kam balík dopadl, zčeřila rozbouřená kola vln.

Stařec teď viděl obě postavy v loďce a jasně rozeznával jejich obličeje.

Zhluboka vydechl dlouho zadržovaný dech. Ruce se mu chvěly. Nechtěl žádné problémy. Celý život strávil tím, že se pokoušel problémům vyhnout, ale zdálo se, že si ho vždy najdou. Studený vítr začal vířit suché listí, které mu leželo u nohou. Cítil ostré svědění v nose. Než mohl cokoli udělat, hlasitě kýchl. Zvuk se odrazil od hladiny. Postavy v loďce sebou trhly, začaly se rozhlížet a pátrat pohledem po břehu. A  pak ho uviděly. Otočil se k  útěku. Zakopl o kořen stromu a při pádu na zem si vyrazil dech.

Voda pod hladinou lomu byla stojatá, chladná a  temná. Tělo rychle klesalo. Jeho váha ho stahovala níž, níž a níž, až se nakonec zabořilo do měkkého ledového bahna.

Leželo tam klidně a nerušeně mnoho let. Téměř v míru. Ale nahoře, na souši, právě začínala noční můra.

 

ANOTACE

Robert Bryndza Temné hlubinyNĚKTERÁ TAJEMSTVÍ MAJÍ RADĚJI ZŮSTAT HLUBOKO SKRYTA…

Když dostane detektiv šéfinspek­tor Erika Fosterová tip, že by klí­čový dů­kaz ve velkém drogovém pří­padu mohl být ukryt v zatope­ném lomu na okra­-
ji Lon­dýna, nařídí jeho prohledání.
Z hlu­bin však její kolegové vy­zdvih­nou ne­jen důkazy k tomuto případu, ale i kostru ma­lého dí­těte.

Pozůstatky jsou rychle identifi­ko­vá­ny jako Jessica Collinsová. Sedmiletá dív­ka, jejíž zmizení plni­lo stránky no­vin před šesta­dvaceti lety.

Erika musí začít spojovat střípky z minulosti se současností a nořit se stále hlouběji do rodinných vztahů Collinsových i do života vyšetřova­telky Amandy Bake­rové, která si ne­přestala vyčítat, že zmizení holčičky nedokázala vyřešit. Erika brzy zjistí,
že toto vyšetřování bude jistě jedno
z nejsložitěj­ších a nejnáročnějších v je­jí kariéře.

Někdo si totiž nepřeje, aby byl případ vyřešen. A udělá všechno, aby Eričino pátrání zastavil…

Nakladatel: Grada, 416 stran, formát 145 x 205, pevná vazba s přebalem, sametové lamino, 399 Kč

Share Button

Autor příspěvku: Centrum DETEKTIVKY

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

reCaptcha * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.