Ocenění CWA „Dagger“ Dýka

Významná literární žánrová ocenění „Daggers“ (dýky) jsou každoročně udělovány britskou asociací autorů detektivek Crime Writers´Association (CWA). Založil ji v roce 1953 John Creasey, současným předsedou je Robert Richardson a čítá 450 členů.

Ceny jsou udělovány v následujících kategoriích:
Gold Dagger (Zlaté a Stříbrné dýky)
The Duncan Lawrie Dagger
Duncan Lawrie International Dagger
New Blood Dagger (Dýka pro „novou krev“)
Cartier Diamond Dagger
Gold Dagger for Non-fiction
Short Story Dagger (Dýka za povídku)
Ian Fleming Steel Dagger (Ocelová dýka Iana Fleminga)
Ellis Peters Historical Dagger (Cena Ellis Petersové za historickou detektivku)
Debut Dagger (Dýka za debut)
Dagger in the Library („Dýka v knihovně“)
Last Laugh Dagger („Poslední smích“)

Jména výherců jsou uvedena v samostatných článcích k příslušnému roku.

Gold Dagger (Zlatá dýka)
Golden dagger (Zlatá dýka), původně pod názvem Crossed red herrings award (red herring znamená jednak uzený sleď, jednak i falešná stopa), byla poprvé udělena v roce 1955. V roce 1960 se přejmenovala na Zlatou dýku. Stříbrná dýka vznikla v roce 1969, reprezentuje jakési „druhé místo“. V období 1995-2002 měly ve jménech i název jejich sponzora, palírnu whisky Macallan. Od roku 2006 ustoupily novému sponzoru a novému jménu:

The Duncan Lawrie Dagger (Dýka Duncana Lawrie)
Nyní tato cena do sebe zahrnuje obě bývalé Zlaté i Stříbrné dýky. Je udělována za nejlepší detektivní román roku, honorován ?20,000 a sponzorován Duncane Lawrie. Tato cena je nejdéle udělovanou cenou za žánr detektivní fikce na světě a pravěpodobně je i nejznámější.

Duncan Lawrie International Dagger (Mezinárodní dýka Duncana Lawrie)
to je cena pro nejlepší detektivní román přeložený do angličtiny. Je to zcela nová cena, ačkoli dříve měly překládané práce možnost vyhrát Zlatou nebo Stříbrnou dýku. Cenou je dekorační dýka a 5000 liber pro autora a 1000 liber pro překladatele.

New Blood Dagger (Dýka pro „novou krev“)
Udělována za nejlepší detektivní román poprvé uveřejněného autora, do roku 2005 John Creasey Memorial Dagger. Cena vznikla roku 1973. Je vybírána předchozími vítězi a nový vítěz získá kromě dekorační dýky 1000 liber.

Cartier Diamond Dagger (Cartierova diamantová dýka)
Cartierova diamantová dýka za celoživotní přínos, o které sní snad každý spisovatel, je očividně sponzorována Cartierem, už od doby, kdy vznikla – roku 1986. Komise CWA vybírá spisovatele, které nominovalo její členstvo. Kandidáti musí splňovat dvě základní kritéria: 1) jejich kariéra se musí vyznačovat nepřetržitým úspěchem, a
2) musí prokázat významný příspěvek detektivní literatuře publikované v anglickém jazyce, ať už v originále nebo v překladu. O ceně rozhoduje pouze kvalita děl, nikoli věk, pohlaví nebo národnost spisovatelů.

Gold Dagger for Non-fiction (Zlatá dýka za literaturu faktu)
Zlatá dýka vznikla roku 1978 a tento i další rok se v této kategorii udělovala i dýka Stříbrná. Mezi lety 1995 a 2002 měla v názvu sponzora Macallan. Vítěz, nejlepší autor literatury faktu, obdrží 2000 liber.

Short Story Dagger (Dýka za povídku)
vznikla roku 1995 a do roku 2002 byla sponzorována Macallanem, nyní ji podporuje členstvo CWA. Výherce, který dostane 1500 liber a zlatou sponu s emblémem překřížených dýk, (symbol CWA), je vybírán porotou složenou z literárních agentů, autorů a editorů.

Ian Fleming Steel Dagger (Ocelová dýka Iana Fleminga)
je ocenění za nejlepší thriller. Tato cena byla poprvé udělena roku 2002 a je sponzorována Nakladatelstvím Iana Fleminga. Porota, kde jsou autoři, agenti, kritici a knihkupci, vybírá vítěze, který obdrží ocelovou dýku a 2000 liber.

Ellis Peters Historical Dagger (Dýka Ellis Petersové za historickou detektivku)
datuje se od roku 1999 na památku slavné autorky středověké detektivní série, a je sponzorována jejími nakladateli a společností, spravující její majetek. Cenou je dekorační dýka a 3000 liber, a získá je román s detektivním motivem a historickým pozadím z jakéhokoli období až do 60. let minulého století. Porota se skládá z předešlého vítěze, kritiků a historiků. V roce 2006 byl název ceny zkrácen na Ellis Peters Award.

Debut Dagger (Dýka za debut)
je každoroční šancí pro začínající autory, kterým předtím nic nebylo publikováno. (Občas se opravdu stane, že pak některým vítězům či jen kandidátům jejich rukopisy někdo vytiskne.) Účastník musí dodat porotě úvodní kapitolu a synopsi dalšího děje. Vítěz je vybrán agenty a nakladateli a získá 500 liber. (Do roku 2005 to bylo jen 250 liber.)

Last Laugh Dagger („Poslední smích“)
vznikla roku 1988 pod názvem The Punch award (Punch byly slavné britské satirické noviny) jako ocenění pro nejhumornější detektivku. Poslední byla rozdána roku 1996, od té doby nemá totiž sponzora.

Dagger in the Library („Dýka v knihovně“)
dříve Golden Handcuffs čili Zlatá želízka, je cena pro žijícího autora, kterého mají čtenáři nejvíc v oblibě. Nominace provádí britské knihovny a porotou jsou sami knihovníci. Získala si nového sponzora, a tak po pětileté pauze znovu funguje a rozdává mimo dekorační dýky i 1500 liber.

Pošlete článek dál:

Autor příspěvku: Redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

reCaptcha * Časový limit vypršel. Prosím obnovte CAPTCHA